Gambit

Inom kort kommer det att läggas upp gambitvarianter här. En PDF-fil, är snart tillgänglig för ned laddning på cirka 75 sidor. Innan jag avslutade min tjänst på Stockholms Schackförbund, så hade jag antal kurser för intresserade deltagare mellan år 2017-2019. Tyvärr blev det ingen fortsättningen med vidareutveckling av gambitkurserna. Att spela gambit har blivit mera vanligt idag. Hjälpmedel av Stockfish analysmotor (Engine, nu finns version 12 ute för gratis användning. Ange i google: stockfish 12). Det var en bug i Stockfish 11 och kunde crasha i vissa lägen! Problemet är nu löst!

Admin